POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach informuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną do odwołania nie będzie odbywać się publiczne otwarcie ofert dla ogłoszonych postępowań. Po wyznaczonej w postępowaniu godzinie i dacie informacje z otwarcia ofert można uzyskać telefonicznie od osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami dla konkretnego postępowania.

"Regulamin udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, nieobjętych ustawą Prawo zmówień publicznych" icon pdf

Zmiany w treści "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych" icon pdf

Podkategorie