Działalność usługowa PKM.


PKM Sp. z o.o. w Gliwicach świadczy usługi na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach na terenie: Bytomia, Gliwic, Zabrza, Knurowa, Rudzińca, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic, Zbrosławic, Sośnicowic, Świętochłowic, Gierałtowic, Mikołowa, Pilchowic, Pyskowic, Czerwionki-Leszczyn i Rybnika na liniach: A4, A4N, 6, 8, 32, 32N, 47, 57, 58, 59, 60, 60N, 71, 81, 93, 120, 126, 156, 178, 186, 187, 194, 194N, 195, 197, 202, 236, 259, 280, 617, 617N, 624, 648, 669, 676, 677, 692, 692N, 699, 702, 710, 840, 840N, 932 oraz liniach 650 i 659 w okresie wakacji letnich a także od 08.05.2021 na liniach metropolitalnych M1 oraz M24.

Rozkłady jazdy linii autobusowych obsługiwanych przez PKM Gliwice oraz innych linii, a także cennik i taryfa przewozów dostępne są na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach - https://www.metropoliaztm.pl

A div element containing some text that you want to display.