Drukuj
Nadrzędna kategoria: BIP
Kategoria: Kontrole
Odsłony: 969

Kontrole zewnętrzne:

Tematyka kontroli 2018  Typ pliku   

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli
nr 438/1207/NS/HK/18   

  Skan pdf icon pdf 

  Skan pdf icon pdf

 
Tematyka kontroli 2019    

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli 
nr 129/1207/NS/HK/19

 Skan pdf icon pdf

 Skan pdf icon pdf

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16  Skan pdf icon pdf   
Zawiadomienie o wyniku przeprowadzenia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16  Skan pdf icon pdf  
     
     
A div element containing some text that you want to display.