Kontrole

Kontrole zewnętrzne:

Tematyka kontroli 2018  Typ pliku   

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli
nr 438/1207/NS/HK/18   

  Skan pdf icon pdf 

 Skan pdf icon pdf

 
Tematyka kontroli 2019    

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli 
nr 129/1207/NS/HK/19

 Skan pdf icon pdf

 Skan pdf icon pdf

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16  Skan pdf icon pdf   

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzenia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16

 Skan pdf icon pdf  
 Tematyka kontroli 2020    
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - PIP upoważnienie nr rej.KT-O-0130-Kk01643-01/20 tematyka - przestrzeganie przepisów prawa pracy.

 Skan pdf icon pdf