Kontrole

Kontrole zewnętrzne:

Tematyka kontroli 2018  Typ pliku   

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli
nr 438/1207/NS/HK/18   

Skan pdf icon pdf 

Skan pdf icon pdf

 
Tematyka kontroli 2019    

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli 
nr 129/1207/NS/HK/19

Skan pdf icon pdf

Skan pdf icon pdf

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16 Skan pdf icon pdf   

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzenia kontroli - CUPT realizacja projektu "Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego" nr projektu: POIS.06.01.00-00-0035/16

Skan pdf icon pdf  
 Tematyka kontroli 2020    
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - PIP upoważnienie nr rej.KT-O-0130-Kk01643-01/20 tematyka - przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Skan pdf icon pdf

 

 
 Tematyka kontroli 2021    

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli - Państwowa Straż Pożarna znak sprawy: MZ.5585.10.2021.KP 

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - Państwowa Straż Pożarna w Gliwicach

Skan pdf icon pdf

Skan pdf icon pdf

 
Protokół kontroli Nr 71/1207/NS/HK/21 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach Skan pdf icon pdf  

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Centrum Ratownictwa Gliwice znak sprawy: CRG.713.6.2.2021

Protokół z kontroli w zakresie realizacji zagadnień obrony cywilnej

Skan pdf icon pdf

Skan pdficon pdf

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach znak sprawy: KT-O-0130-Kk03110-01/21

Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach znak sprawy: KT-O-0130-Kk03110-01/21

Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach 

Skan  pdf

icon pdf 

Skan  pdf

icon pdf

Skan  pdf

icon pdf

 

 

 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu znak sprawy: 4820210050016

Skan  pdf

icon pdf

 
Protokół kontroli Nr 91/1207/NS/HP/21 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach Skan pdf icon pdf  
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach znak sprawy: NS/HK-432-Z-144/21

Skan  pdf

icon pdf