Drukuj
Nadrzędna kategoria: PKM
Kategoria: PKM
Odsłony: 26461

Opis strategiiDyplom

W 1998 roku Zarząd PKM w Gliwicach podjął decyzję o przystąpieniu do programu Czystszej Produkcji. Czystsza produkcja jest strategią ochrony środowiska, polegającą na ciągłym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów i usług, zmierzającym do zwiększenia efektywności usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska naturalnego.

W ramach tego programu zrealizowaliśmy szereg zadań, poprzez które wykazaliśmy systematyczne zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko, wynikających z podejmowanych działań i realizowanych usług oraz przedstawiamy plany dalszych działań środowiskowych.

Zadania te zostały pozytywnie ocenione i nagrodzone  Świadectwem Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji. Weryfikacja Świadectwa Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji na podstawie złożonego Raportu Środowiskowego, nastąpiła w 2001 roku.

Po analizie Raportu, Kapituła Polskiego Rejestru  Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości zdecydowała o nadaniu naszemu Przedsiębiorstwu Dyplomu Uznania, oraz o wpisie do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. 

 SCP 2018 2019  Polski Ruch CP 2018 KPRCPiOP 2017

Informacja o Polityce środowiskowej oraz celach środowiskowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach w formacie pdf icon pdf

A div element containing some text that you want to display.