Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzoe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" w sprawie: "Dostawy ubrań służbowych da kierowców PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150" Nr sprawy: PN/TM/3/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc 

Odpowiedź na pytanie nr 1 do postępowania w formacie pdf icon pdf  

Odpowiedzi na pytania nr 2 - 4 do postępowania w formacie pdf icon pdf

 

A div element containing some text that you want to display.