Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych” pn:„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2020” nr sprawy PKM/ZO/TR/14/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedzi na pytania nr 1 - 34 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmiany nr 1 - 2 w treści zapytania do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania nr 35 - 96 do postępowania w formacie pdf icon pdf 

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w fromacie pdf icon pdf

A div element containing some text that you want to display.