Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z godnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie: "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego typu serwer wraz z oprogramowaniem (system operacyjny oraz system zarządzania bazami danych) dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy PKM/ZO/TI/1/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w formacie pdf icon pdf

A div element containing some text that you want to display.