Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień Publicznych" pn. "Czyszczenie instalacji odciągu spalin znajdującej się w hali Stacji Obsługi Pojazdów na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PKM/ZO/TR/13/2019 

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

A div element containing some text that you want to display.