Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" w sprawie: "Dostawy butów zimowych dla kierowców PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: ZO/TM/3/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc 

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w formacie pdf icon pdf

A div element containing some text that you want to display.