Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" pn. "Świadczenie usług porządkowych na terenie zajezdni PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PKM/ZO/TR/10/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do pstępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc 

A div element containing some text that you want to display.