Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" pn: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz kart do transmisji danych dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PKM//ZO/TR/07/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępownia w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc 

Odpowiedzi na pytania 1 - 22 do zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

Zmiany 1 - 4 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w formacie pdf icon pdf