Statystyka

Odsłon artykułów:
402076

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" pn: "Świadczenie usług w zakresie odpadami dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150" nr sprawy: PKM/ZO/TR/06/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc