Statystyka

Odsłon artykułów:
397494

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych” nr sprawy PKM/PN/TR/01/2019 „Opracowanie projektu budowlanego na wybudowanie infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach”

Ogłoszenie o poatępowaniu w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

Dokumentacja do postępowania w spakowanym folderze w formacie 7zip zip 1

Zmiana nr 1 do SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania 1 - 2 do postępowania w formacie pdf icon pdf