Statystyka

Odsłon artykułów:
385031

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" pn. " Opracowanie projektu budowlanego na wybudowanie infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PKM/ZO/TR/03/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Załączniki do postępowania w folderze spakowanym (zip) zip 1

Plik tekstowy weryfikujący sumę kontrolną spakowanego folderu zip text

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

Odpowiedzi na pytania 1 - 3 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedź na pytanie 4 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmiany 1 - 3 do treści SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf