Statystyka

Odsłon artykułów:
352632

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" nr sprawy PKM/ZO/TR/02/2018 "Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną nfrastrukturą do ładowania"

Ogłoszeniu o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postepowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postepowania w formacie doc icon doc