Statystyka

Odsłon artykułów:
340391

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul.Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach zamówienia sektorowego pn. "Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej części działek należących do PKM, Sp. z o.o. oraz opracowanie raportu o stanie technicznym kanalizacji deszczowej i sanitarnej" nr sprawy: PKM/PN/TR/02/2018

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc