Statystyka

Odsłon artykułów:
294823

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych" pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2018" nr sprawy: ZO/TR/12/2017

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

Odpowiedzi na pytania 1 - 35 do postępowania w formacie pdf icon pdf