Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych": w sprawie: "Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 187 i części linii komunikacji miejskiej nr 710, obsługiwanych przez PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PKM/PN/DA/3/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc