Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia sektorowego prowadzone zgodnie z "Regulaminem zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie "Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miesjkiej należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach" Nr sprawy: PKM_PN_DA_2_2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

A div element containing some text that you want to display.