Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych” pn: „Sprzątanie obiektów PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150” nr sprawy PKM/ZO/TR/15/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedzi na pytania nr 1 - 2 do postępowania w formacie pdf icon pdf 

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w formacie pdf icon pdf 

A div element containing some text that you want to display.