Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie "Zawarcie ubezpieczenia pojazdów będących własnością PKM Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2020", nr sprawy ZO/TP/2/2019 w zakresie:

  • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wszystkich pojazdów mechanicznych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) wszystkich pojazdów mechanicznych,
  • autocasco(AC) oraz Assistance (ASS) samochodu osobowego Opel Insignia

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

Lista pojazdów do ubezpieczenia w postępowaniu w pliku w formacie xlsx excel2007

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc 

Odpowiedzi 1 - 4 na pytania do postępowania w formacie pdf icon pdf 

Sprostowanie do treści zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

A div element containing some text that you want to display.