Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapyatania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. z o.o., nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" pn. "Wykonanie oraz montaż dwóch węzłów wymiennikowych dla potrzeb c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PKM/ZO/TR/12/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

Dokumentacja projektowa do postępowania (folder spakowany w formacie zip) zip 1 

Odpowiedzi 1 - 6 na pytania oraz zmiany 1 - 4 w treści wzoru Umowy do postępowania w formacie pdf icon pdf