Statystyka

Odsłon artykułów:
385031

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie: "Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie pracowników PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PKM/ZO/DK/01/2019

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

Informacja o zmianach w treści formularza ofertowego do postępowania icon pdf

Zaktualizowany formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w formacie pdf icon pdf