Statystyka

Odsłon artykułów:
362813

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie: "Mycie i sprzątanie pojazdów w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: ZO/TP/4/2018

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf 

Treść zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc 

Zmiana w treści umowy do SIWZ do zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w formacie pdf icon pdf