Statystyka

Odsłon artykułów:
357878

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie: "Ochrona terenu i mienia PKM, Sp .z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150" nr sprawy: PKM/ZO/DZ/1/2018 

Ogłoszenie o postępowaniu w fromacie pdf icon pdf

Treść zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc 

Odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 do treści zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf

Odpowiedzi na pytania nr 3(1), 4(2), 5(3) do treści zapytania ofertowego w formacie pdf icon pdf