Statystyka

Odsłon artykułów:
341643

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" w sprawie; "Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150" nr sprawy: PN/TM/5/2018

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc 

Zawiadomienie o wyborze oferty do postępowania w formacie pdf icon pdf