Statystyka

Odsłon artykułów:
339607

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa czterech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej w 2019 roku dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PN/UZP/TT/2/2018

Treść ogłoszenia o postępowaniu zamieszczonego w dzienniku europejskim w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedzi na pytania 1 - 46 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmiany 1 - 14 w treści SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmieniona treść ogłoszenia zamieszczonego w dzienniku europejskim w formacie pdf icon pdf

Zmieniona treść formularza ofertowego do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedź na pytanie 47 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmiana  15 w treści SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmieniona treść ogloszenia zamieszczonego w dzienniku europejskim w formacie pdf icon pdf

Odpowiedź na pytanie 48 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Informacja z otwarcia ofert do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w formacie pdf icon pdf