Statystyka

Odsłon artykułów:
328672

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa czterech fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej w 2019 roku dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PN/UZP/TT/2/2018

Treść ogłoszenia o postępowaniu umieszczonego w dzienniku europejskim w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc