Statystyka

Odsłon artykułów:
339607

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa dwunastu fabrycznie nowych niskopodłogowych przegubowych autobusów komunikacji miejskiej w 2019 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach" nr sprawy: PN/UZP/TT/1/2018

Treść ogłoszenia o postępowaniu zamieszczonego w dzienniku europejskim w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedzi na pytania 1 - 54 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmiany 1 - 21 w treści SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zmieniona treść ogłoszenia zamieszczonego w dzienniku europejskim w formacie pdf icon pdf

Zmieniona treść formularza ofertowego do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedź na pytanie 55 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Informacja z otwacia ofert do postępowania w formacie pdf icon pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w formacie pdf icon pdf