Statystyka

Odsłon artykułów:
319696

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie sektorowe, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pn: "Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2018

Treść ogłoszenia o postępowaniu, umieszczongo w dzienniku europejskim w formacie pdf icon pdf

Treść SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedź na pytanie nr 1 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedź na pytanie nr 2 do postępowania w formacie pdf icon pdf