Statystyka

Odsłon artykułów:
303006

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, ogłasza  postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa dwunastu fabrycznie nowych niskopodłogowych przegubowych autobusów komunikacji miejskiej w 2018 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach" Nr sprawy: PN/UZP/TT/3/2017

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc