Statystyka

Odsłon artykułów:
298366

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, ogłasza  postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa czterech fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej w 2018 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach" Nr sprawy: PN/UZP/TT/2/2017

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf 

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc

Zmiana nr 1 w treści SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf