Statystyka

Odsłon artykułów:
298366

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach" w sprawie "Dostawy ubrań służbowych dla kierowców PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150" nr sprawy: PN/TM/1/2017

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie docx icon doc

Odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 do postępowania w formacie pdf icon pdf

Odpowiedź na pytanie nr 3 do postępowania w formacie pdf icon pdf