Statystyka

Odsłon artykułów:
294823

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie: "Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 187 i części linii komunikacji miejskiej nr 710, obsługiwanych przez PKM Sp. z o.o. w Gliwicach" nr sprawy: PN/DA/1/2017

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz do postępowania w formacie doc icon doc