Statystyka

Odsłon artykułów:
298366

Szukaj

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych" w sprawie: "Zawarcie ubezpieczenia pojazdów będących własnością amawiającego na lata 2018 -2019 w zakresie:

1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wszystkich pojazdów mechanicznych;

2. następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) wszystkich pojazdów mechanicznych:

3. autocasco (AC) oraz Assistance (ASS) samochodu osobowego Opel Insignia" Sygn. ZO/TP/3/2017

Ogłoszenie o postępowaniu w formacie pdf icon pdf

Treść SIWZ do postępowania w formacie pdf icon pdf

Formularz ofertowy do postępowania w formacie doc icon doc