Statystyka

Odsłon artykułów:
345289

Szukaj

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na badanie sprawozdania finasowego i skonsolidowanego badania finansowego za rok obrotowy 2018.

Ogłoszenie o przedmiocie i zakresie zamówienia w formacie pdf icon pdf