Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Gliwicach

W zakres działalności PKM Sp. z o.o. w Gliwicach wchodzi:

a) przedmiot działalności jednostki dominującej PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach:

 • 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 • 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 • 47.30.Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 • 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 • 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

b) przedmiot działalności jednostki zależnej Bus Service Center Sp. z o.o. w Gliwicach:

 • 18.11.Z - drukowanie gazet,
 • 18.12.Z - działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
 • 18.14.Z - introligatorstwo,
 • 18.20.Z - reprodukcja komputerowych nośników informacji,
 • 45.11.Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • 45.19.Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
 • 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
 • 45.31.Z - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
 • 45.32.Z - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
 • 47.30.Z - sprzedaż detaliczna paliw,
 • 49.31.Z - transport pasażerski miejski,
 • 49.39.Z - transport pasażerski międzymiastowy,
 • 49.39.Z - transport pasażerski rozkładowy pozostały,
 • 49.39.Z - transport lądowy pasażerski pozostały,
 • 49.41.Z - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,
 • 49.41.Z - transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,
 • 52.21.Z - pomoc drogowa oraz pozostała działalność związana z pojazdami samochodowymi,
 • 52.21.Z - działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała,
 • 52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych,
 • 55.10.Z - hotele,
 • 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe,
 • 56.10.A - restauracje,
 • 56.10.A - placówki gastronomiczne pozostałe,
 • 58.13.Z - wydawanie gazet,
 • 58.19.Z - działalność graficzna pomocnicza,
 • 77.11.Z - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • 77.11.Z - wynajem samochodów osobowych,
 • 77.12.Z - wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
 • 73.11.Z - reklama,
 • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
 • 74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami,
 • 78.20.Z - działalność agencji pracy tymczasowej,
 • 78.30.Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 • 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
 • 79.11.B - działalność pośredników turystycznych,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.C - działalność turystyczna pozostała,
 • 82.11.Z - działalność związana z usługami sekretarskimi,
 • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 • 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
 • 82.99.Z - działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

.

Copyright © 2021 PKM Gliwice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.