Statystyka

Odsłon artykułów:
427173

Szukaj

bip butt

INFORMACJA O URUCHOMIENIU PLATFORMY ZAKUPOWEJ

Szanowni Państwo,

Uruchomiliśmy usługę Platformy Zakupowej (link - PLATFORMA ZAKUPOWA poniżej), która będzie podstawowym narzędziem komunikacji PKM Sp. z o.o. w Gliwicach z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Począwszy od 02.01.2019 roku nasi Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

• Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,

• Na stronie postępowania umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),

• Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

• Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,

Aby składać oferty, nie jest wymagana rejestracja Wykonawcy na https://platformazakupowa.pl/. 

Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Wymagania do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu i jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz w zamówieniach zgodnych z Pzp ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej - (czytaj więcej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 7:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Zostały dla Państwa przygotowane również instrukcje korzystania z platformy dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

    Kliknij w link poniżej

  PLATFORMA ZAKUPOWA    

A div element containing some text that you want to display.