Kontrole

Kontrole zewnętrzne:

 Tematyka kontroli  Typ pliku 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli - Autobusy PKM Gliwice (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

Zawiadomienie o przeprowadzeniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach kontroli nr 438/1207/NS/HK/18   

  Skan pdf icon pdf 

  Skan pdf icon pdf